Регион СОФИЯ

Къде и как да платя

Най-близки места за плащане
Въведете адрес на имота
Въведете начин на плащане
касови плащания
банкови преводи от страната и чужбина
Всеки клиент на Национална агенция за сигурност Телепол може да заплати своите месечни такси за охрана със СМАРТ СОТ на каса в офиса на Телепол или избрадената партньорска мрежа, след идентификация със своя клиентски номер (ClientID)