СМАРТ СОТ

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Попитайте за Вашия СМАРТ СОТ
К Л И Е Н Т С К А З О Н А
palen-smart-sot-kalkulatorПълният СМАРТ СОТ Калкулатор е инструмент, с който можете сами да определите цената за охрана със СМАРТ СОТ. Стъпки:
 1. Посочете населено място.
 2. Изберете локация на обекта. Върху екрана ще се появи географска карта и изображение на къщичка. С помощта на мишката поставете къщичката в населеното место, където се намира обекта за охрана и натиснете бутона "Запази координатите".
 3. Определете предназначението на охранявания обект – дом, офис, магазин, производство.
 4. Ако обектът е жилище уточнете само броя помещения за охрана, ако не е дом уточнете и квадратурата им.
 5. Изберете желаната от Вас степен на сигурност за обекта. СМАРТ СОТ предлага три степени на сигурност, които се различават най-общо по типа датчици, вложени в алармената система:
  • Базовата степен включва датчици, които регистрират движение в помещението под охрана и активират алармената система.
  • При оптималната степен на сигурност, освен датчици за движение се монтират и магнитни датчици, които реагират на отваряне на части от обекта – например врати или прозорци.
  • Максималната степен е с най-висока обезпеченост на сигурност. Към гореизброените датчици в системата се включват и такива, които регистрират звук – например счупване на стъкло.
 6. От списъка СМАРТ СОТ услуги, изберете тези, които бихте желали да ползвате:
  • Централизирано наблюдение – задължителна услуга, която не може да бъде деактивирана. Чрез нея се осъществява връзката между охранявания обект и центъра за сигнали на Телепол.
  • Незабавна помощ – поставяне на стационарен или дистанционен паник бутон в обекта.
  • Реакция на автопатрул – при получаване на алармиращ сигнал от охранявания обект, патрулни екипи по възможно най-краткия маршрут стигат до обекта, правят оглед и установяват нарушения.
  • Техника на Телепол – наем за монтираната в обекта техника.
  • SMS известяване – известяване чрез SMS за определени сигнали от охранявания обект на предварително посочен телефонен номер. Уточняването на сигналите се прави от бутон сигнали.
  • Телефонно известяване – уведомяване по телефон за определени сигнали от охранявания обект на предварително посочен телефонен номер. Уточняването на сигналите се прави от бутон сигнали.
  • Техническо обслужване – включва всички планови, аварийни прегледи, ремонт на сигнално-охранителната техника в обекта.
  • Начин на плащане – избирате най-лесния и удобен за Вас начин за плащане на месечната такса.
  • Срок за плащане – избирате срока за погасяване на таксата за охрана
  • Договорна отговорност – изплащане на неустойки при доказано неизпълнение на поети от Телепол задължения, описани в договора и в общите условия към договора.
  • Срок на договора – време, за което се сключва договора.
  • Охранително обследване – оглед на обекта по предварителна заявка. При сключване на договор се начислява като еднократно плащане.
  • Закупуване на техниката – Телепол дава възможност техниката монтирана в обекта да бъде закупена, а не под наем. При сключване на договор се начислява като еднократно плащане.
  • Вид на поръчката – срок за изграждане на сигнално-охранителната система.
Пълният СМАРТ СОТ Калкулатор е инструмент, с който можете сами да определите цената за охрана със СМАРТ СОТ.

Тук може да се запознаете с:
1. Образец на договор за охрана със СМАРТ СОТ
2. Общи условия за охрана със СМАРТ СОТ