Регион СОФИЯ

Електронна фактура

Клиентска зона
Клиентска зона

Уважаеми клиенти,
ний не търсим дивиденти,

а ви молим най-учтиво:
Вземането ни, платимо

в банка, в Изипей и кеш,
издължете със падеж -

край на месеца текущия,
от фактура с дата - същия.

Не изпадайте в забава,
че наложи ли се – здрава

глоба ще ви лепнем,
без окото ни да трепне!

Ние нямаме съмнение,
във доброто намерение -

тези стихове за радост,
да четете вий нахалост!

Позвъни Попитай
 
ВХОД в клиентската зона

Въведете Вашия клиентски номер (ID)*:

Въведете текста от изображението:*


За влизане в „Клиентска зона“, моля попълнете Вашия клиентски номер (ID) в полето със същия надпис. След това въведете текста от изображението в полето до него (антиспам) и натиснете бутона „Вход“.

Клиентският номер е изписан на Вашата персонална карта „Клиентска карта СМАРТ СОТ“ и под номера на всяка Ваша фактура.

За помощ се обърнете към „Центъра за обслужване на клиенти“ на телефони: 0882 638 110 или 054 988 110.