СМАРТ СОТ

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Попитайте за Вашия СМАРТ СОТ
К Л И Е Н Т С К А З О Н А
Въведете символите от картинката*

Къде може да платите своя СМАРТ СОТ

Информация за касови плащания

 

Информация за банкови преводи

Всеки клиент на Национална агенция за сигурност Телепол, може да заплати своите месечни такси за охрана със СМАРТ СОТ в изградената партньорска мрежа, след идентификация със своя клиентски номер (Customer’s ID).

 

Касови плащания


Easy Pay Всички каси на системата Easy Pay в страната и чужбина. www.easypay.bg

Fast Pay Всички каси на системата Fast Pay в страната. www.fastpay.bg

CashTerminal Всички устройства на КешТерминал (CashTerminal) в страната. www.cashterminal.bg


Банкови преводи от страната и чужбина.


ePay Система за онлайн разплащания ePay от страната и чужбина. www.epay.bg

OBB За банкови преводи в лева, по сметка на ТЕЛЕПОЛ ЕООД
IBAN: BG92 UBBS 8541 1010 3333 09
BIC: UBBS BGSF
За банкови преводи в евро, по сметка на ТЕЛЕПОЛ ЕООД
IBAN: BG95 UBBS 8541 1410 3333 19
BIC: UBBS BGSFВНИМАНИЕ:
В платежните нареждания (вносни бележки), в полето „Такси“ посочете „За сметка на наредителя“.
За международни преводи, в полето „Bank fee“ посочете „Sender“
Партньорската програма между ТЕЛЕПОЛ ЕООД и ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, Ви дава възможност да заплатите задълженията си по договорите за охрана СМАРТ СОТ касово (в брой), в салоните на ОББ в цялата страна.
Услугата е БЕЗПЛАТНА за клиентите на ТЕЛЕПОЛ ЕООД, без значение дали са клиенти на банката.За да направите това, придържайте се към тази последователност:

 1. Убедете се каква е точната сума на Вашето задължение към ТЕЛЕПОЛ ЕООД – това можете да направите от регистрацията си в МОЯТ ТЕЛЕПОЛ, от получения SMS с нотификация за текущото задължение или като се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на ТЕЛЕПОЛ ЕООД (телефон: 054 988110, мобилен: 0882 638110).
 2. Посетете кой да е от касовите салони на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД в страната, без значение дали сте или не сте клиент на тази банка (т.е. имате лични взаимоотношения с банката).
 3. На касовото гише, кажете Единният код (БУЛСТАТ) на ТЕЛЕПОЛ ЕООД – 837037876, за да улесните касиерите.
 4. Кажете сумата, която ще заплатите.
 5. Предупредете служителите на касовото гише, в основание на плащането да поставят Вашия клиентски номер.
www.ubb.bg

Post Bank ВНИМАНИЕ:
Клиентите на „ТЕЛЕПОЛ“ ЕООД, които са клиенти на Пощенска банка /Юробанк България АД/, могат да правят плащания на месечните си задължения, директно в Интернет сайта на банката, през менюто „e-Postbank“, в раздел: „Сигнално-охранителна техника и услуги“. В информацията посочвайте задължително Вашият клиентски номер (в полето „За абонаментен номер“).Повече информация и демонстрационни видео клипове на системата за интернет банкиране на Пощенска банка можете да намерите на сайта на банката.За банкови преводи в лева, по сметка на ТЕЛЕПОЛ ЕООД
IBAN: BG 63 BPBI 7945 1060 3156 02
BIC: BPBI BGSF
ВНИМАНИЕ:
В платежните нареждания (вносни бележки), в полето „Такси“ посочете „За сметка на наредителя“.
За международни преводи, в полето „Bank fee“ посочете „Sender“. Партньорската програма между ТЕЛЕПОЛ ЕООД и ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД (Българска пощенска банка – БПБ), Ви дава възможност да заплатите задълженията си по договорите за охрана СМАРТ СОТ касово (в брой), в салоните на БПБ в цялата страна.Услугата е БЕЗПЛАТНА за клиентите на ТЕЛЕПОЛ ЕООД, без значение дали са клиенти на банката.За да направите това, придържайте се към тази последователност:

 1. Убедете се каква е точната сума на Вашето задължение към ТЕЛЕПОЛ ЕООД – това можете да направите от регистрацията си в МОЯТ ТЕЛЕПОЛ, от получения SMS с нотификация за текущото задължение или като се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на ТЕЛЕПОЛ ЕООД (телефон: 054 988110, мобилен: 0882 638110).
 2. Посетете кой да е от касовите салони на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД в страната, без значение дали сте или не сте клиент на тази банка (т.е. имате лични взаимоотношения с банката).
 3. На касовото гише, кажете Единният код (БУЛСТАТ) на ТЕЛЕПОЛ ЕООД – 837037876, за да улесните касиерите.
 4. Кажете сумата, която ще заплатите.
 5. Предупредете служителите на касовото гише, в основание на плащането да поставят Вашия клиентски номер.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Служителите на Банката не извършват справки за текущите Ви задължения, а само касови операции по плащанията им.
www.postbank.bg

Райфайзен банк За банкови преводи в лева, по сметка на ТЕЛЕПОЛ ЕООД
IBAN: BG42RZBB91551005850225
BIC:RAZBBBGSF
ВНИМАНИЕ:

В платежните нареждания (вносни бележки), в полето „Такси“ посочете „За сметка на наредителя“.
За международни преводи, в полето „Bank fee“ посочете „Sender“.Партньорската програма между ТЕЛЕПОЛ ЕООД и Райфайзен Банк (РБ) Ви дава възможност да заплатите задълженията си по договорите за охрана СМАРТ СОТ касово (в брой), в салоните на РБ в цялата страна.Услугата е БЕЗПЛАТНА за клиентите на ТЕЛЕПОЛ ЕООД, без значение дали са клиенти на РБ.За да направите това, следвайте тази последователност:

 1. Убедете се каква е точната сума на Вашето задължение към ТЕЛЕПОЛ ЕООД – това можете да направите от регистрацията си в МОЯТ ТЕЛЕПОЛ, от получения SMS с нотификация за текущото задължение или като се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на ТЕЛЕПОЛ ЕООД (телефон: 054 988110, мобилен: 0882 638110).
 2. Посетете кой да е от касовите салони на Райфайзен Банк в страната, без значение дали сте или не сте клиент на тази банка (т.е. имате лични взаимоотношения с банката).
 3. На касовото гише, кажете Единният код на ТЕЛЕПОЛ ЕООД – 837037876, за да улесните комуникацията.
 4. Кажете сумата, която ще заплатите.
 5. Предупредете служителите на касовото гише, в основание на плащането да поставят Вашия клиентски номер.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Служителите на Банката не извършват справки за текущите Ви задължения, а само касови операции по плащанията им.
www.rbb.bg/bg/