СМАРТ СОТ

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Попитайте за Вашия СМАРТ СОТ
К Л И Е Н Т С К А З О Н А
Въведете символите от картинката*

Конфигуратора на услугата СМАРТ СОТ Ви дава възможност онлайн сами да моделирате услугата, която най-добре отговаря на Вашите... повече... Бутон старт ВИДЕО

 

Непрекъсната връзка между охранявания обект и оперативния център на Телепол. Връзката се осъществява от ИРИС (Интелигентна радио информационна система) чрез защитени... повече...

 

Силите за реагиране се намират в постоянна готовност и са позиционирани в оптимални изходни зони за високоефективна реакция. При получаване на алармен сигнал силите се придвижват по... повече...

 

Система от сигнално охранителна техника се монтира в охранявания обект. Тя наблюдава състоянието на обекта и подава сигнали към оперативния център. Телепол доставя, инсталира и поддръжа ... повече...

 

Всеки клиент на Телепол може да избере да получава телефонни обаждания на посочен от него номер при регистриране на определени събития възникнали в охранявания обект... повече...

 

Всеки клиент на Телепол може да избере да получава SMS (кратки текстови съобщения) на посочен от него телефонен номер при регистриране на определени събития възникнали в охраня... повече...

 

За да работи безотказно и да бъде в изправност монтираната в охранявания обект сигнално охранителната техника квалифириран технически персонал на Телепол извършва всички необходими техни... повече...

 

Това е услуга, която се отнася до различни технически и организационни мерки, които ТЕЛЕПОЛ прилага към обекти, с различна степен на риск от посегателства, кражби и вандализъм.... повече...

 

Паник бутон - допълнително монтирано устройство част от СОТ (Сигнално охранителна техника) системата. Паник бутона се задейства ръчно в случай на непосредстве... повече...

 

Национална Агенция за Сигурност Телепол може да поеме договорна отговорност и да дължи неустойка в случаите, когато има поета договорна отговорност и има доказано неизпълнение на... повече...

 

Всички сигнали от обектите се съхраняват трайно и надеждно в нашите бази от данни, а Вие разполагате с достъп до архивите от събития и можете... повече... Бутон старт ВИДЕО

 
Имуществена застраховка

ТЕЛЕПОЛ Ви предлага имуществена застраховка на преференциални цени от своя партньор ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“. Подходящият за Вас застрахователен план, можете... повече...