СМАРТ СОТ

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Попитайте за Вашия СМАРТ СОТ
К Л И Е Н Т С К А З О Н А

Статистика

Нови обекти

4
9
1
7
2
4
2
3
4
2019
Октомври
2019
Ноември
2019
Декември
2020
Януари
2020
Март
2020
Май
2020
Юли
2020
Август
2020
Септември

Активни обекти

398
402
400
404
401
401
399
401
389
388
390
388
2019
Октомври
2019
Ноември
2019
Декември
2020
Януари
2020
Февруари
2020
Март
2020
Април
2020
Май
2020
Юни
2020
Юли
2020
Август
2020
Септември