СМАРТ СОТ

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Попитайте за Вашия СМАРТ СОТ
К Л И Е Н Т С К А З О Н А

СМАРТ СОТ – интелигентна система за сигурност, която Ви дава възможност да упражнявате тотален контрол и наблюдение в реално... повече... Бутон старт ВИДЕО

 

СМАРТ СОТ е съставна услуга изградена от осемнадасет елемента, които уникално за условията в охранителния сектор... повече... Бутон старт ВИДЕО

 
Видеомониторинг

„Моят Телепол“ (“My Telepol”) е уеб базирана платформа за пълен контрол в реално време на абонираните обекти към Телепол, както и за пълно партньорско взаимодействие между абоната и Телепол. „Моят Телепол“ е гъвкава интерактивна система, проектирана, разработена и осъществена, за да продължим да предоставяме най-качествените услуги на нашите клиенти и да продължим да бъдем една от водещите Български високотехнологични компании в бранша. .... повече...
Бутон старт ВИДЕО