СМАРТ СОТ

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Попитайте за Вашия СМАРТ СОТ
К Л И Е Н Т С К А З О Н А
Въведете символите от картинката*

Индустриална сигурност

Индустриална сигурност

Комплексни решения за индустриална сигурност

Охрана на открит и закрит периметър и заводски контур, чрез наблюдение, пеши и моторизиран обход.
Контрол на достъпа на посетителски и товарни портали, диспечеризация на пътнически и товарни потоци.
Охрана на високорискови контролни точки – електро и газоразпределителни заводски станции, помещения с взривоопасни и леснозапалими материали, пунктове за горива и химически субстанции, складове за материали и готова продукция.
Охрана на строителни площадки и товаро-разтоварни депа.
Охрана на касови помещения и архиви.
Реакция на алармени събития с основни, резервни и допълнителни сили.

 

 

Те ни се довериха

Алкомет АЛКОМЕТ АД http://www.alcomet.eu/
КАОЛИН АД КАОЛИН АД http://www.kaolin.bg/
dundeeprecious Dundee Precious Metals http://www.dundeeprecious.com/

 

Контакт с индустриална сигурност

 

Име Длъжност Телефони Адрес и-мейл
Тихомир Кънчев Ръководител направление „Индустриална сигурност“ 054 830166
0885 280020
9700 Шумен
ул. Университеска 13
t.kanchev@telepol.com
Мария Димитрова Търговски сътрудник 054 830166
0882 409903
9700 Шумен
ул. Университеска 13
dimitrova@telepol.com