СМАРТ СОТ

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Попитайте за Вашия СМАРТ СОТ
К Л И Е Н Т С К А З О Н А

СМАРТ СОТ – интелигентна система за сигурност, която Ви дава възможност да упражнявате тотален контрол и наблюдение в реално време на процесите и събитията, свързани със... повече...

 
Видеомониторинг

„Моят Телепол“ (“My Telepol”) е уеб базирана платформа за пълен контрол в реално време на абонираните обекти към Телепол. "Моят Телепол" е... повече...
Бутон старт ВИДЕО

 

17 лв. на месец с ДДС за охрана със СОТ от Национална агенция за сигурност ТЕЛЕПОЛ. Предложението е валидно за включване под охрана на нови обекти с вече монтирана в тях СОТ техника собственост на повече...